[x] ปิดหน้าต่างนี้
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดชลบุรี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 8/ม.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
195 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
267 คน
สถิติเดือนนี้
5147 คน
สถิติปีนี้
27588 คน
สถิติทั้งหมด
174593 คน
IP ของท่านคือ 107.23.129.77

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนเพชรพิทยาคม

       โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 170/17 หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน มีอาคารทั้งหมดจำนวน 7 อาคาร เป็นอาคารไม้สองชั้นจำนวน 4 อาคาร อาคารตึกสองชั้นครึ่ง 1 อาคาร อาคารตึกสามชั้น 1 อาคาร อาคารตึกสี่ชั้น 1 อาคาร มีห้องเรียน 21 ห้องเรียน และห้องประกอบอื่นๆ คือ ห้องศูนย์ทักษะ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องประชุมเล็ก ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ร้านค้า อาคาร 7 อาคารนี้ตั้งเรียงรายชิดรั้วโรงเรียนด้านข้างและด้านหลังเป็นรูปตัวยู เหลือที่ว่างตรงกลางใช้เป็นสนามกีฬาและที่สำหรับเข้าแถวเคารพธงชาติ

        โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 โดยมีนางสมคิด คงเพชรวิเศษ เป็นผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ มีนางกัญญา คงเพชรวิเศษ เป็นครูใหญ่

ปรัชญาโรงเรียน

“ การศึกษาเด่น เน้นมรรยาท รักษาความสะอาดเป็นนิจ ”

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนเพชรพิทยาคมมุ่งเร่งพัฒนาและจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน โดยเน้นความสำคัญในการใช้ภาษา และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร มีมรรยาท มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสุขภาพและสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข

พันธกิจ


1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรูปแบบโครงงาน 
3. ประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน ชุมชน และโรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
5. ส่งเสริมนักเรียนให้รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เป้าหมาย


1. นักเรียนมีความรู้ ความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่และทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่ โดยกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
3. ครูและบุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ทันกับความเจริญก้าวหน้าของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ 
4. การบริหารและการจัดการของโรงเรียนเป็นระบบ มีความคล่องตัวไปในทิศทางเดียวกันกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ระบุในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2541 
5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และให้บริการแก่สังคมได้ตามศักยภาพ